Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju!

Mūsu darbinieku un pasažieru drošība un veselība ir vienmēr prioritāte Nr.1!

Lai novērstu turpmāku Covid-19 izplatību, visos Flybus mikroautobusos ir ieviesti papildu drošības pasākumi, kuri ir saistoši visiem pasažieriem!

*) Atrodoties Flybus mikroautobusos, visiem pasažieriem visa brauciena laikā ir jāvelk sejas maskas. Nepieciešamības gadījumā, Flybus nodrošinas ar bezmaksas sejas medicīniskām maskam. Pasažieriem bez sejas maskas tiks atteikts braucienā, un nauda par šo braucienu netiks atmaksāta.
*) Pirms iekāpt mikroautobusā, pasažieriem ir jādezinficē rokas. Flybus nodrošinas bezmaksas dezinfekcijas līdzekli.
*) Brauciena laikā notiks divas pieturas, kuras laikā mikroautobuss tiks vēdināts. Pieturu laikā pasažieriem jāatrodas ārpus mikroautobusa.
*) Lietot šķidrumus (dzērienus) un pārtiku mikroautobusos ir aizliegts (tas neattiecas uz dzēramo ūdeni).
*) Ir aizliegts izmantot Flybus pakalpojumus gadījumos, ja pasažierim ir slikta pašsajūta un/vai ir paaugstināta ķermeņa temperatūra, vai ir aizdomas par saslimšanu ar COVID-19, vai pasažierim ir konstatēta saslimšana ar COVID-19.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka pasažieri Flybus mikroautobusos sēž cits citam tuvāk par diviem metriem! Pēc katra brauciena visi Flybus mikroautobusi tiks iztīrīti, mazgāti un dezinficēti!

SVARĪGI! Ja brauksiet ar Flybus no LATVIJAS uz LIETUVU

Visiem pasažieriem, kuri iebrauc LIETUVĀ pa sauszemi ir jāaizpilda elektroniskā anketa un pirms iekāpšanas Flybus mikroautobusā šoferim ir jāuzrāda QR-kods. Bez koda Flybus atteiks iekāpšanu un nauda par biļeti netiks atlīdzināta
Anketa atrodas šeit: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form/passenger
Ja jūs tajā pašā dienā lidosiet prom no Lietuvas, sadaļā “Address of residence in Lithuania” norādiet “Transit”, un sadaļā “Municipality / City” norādiet “Kauno r”

!!! Pirms iekāpšanas Flybus mikroautobusā, pasažierim ir jāuzrāda šoferim QR-kods. Ja pasažierim nebūs QR-koda, Flybus atteiks iekāpšanu un nauda par biļeti netiks atlīdzināta.

SVARĪGI! Ja brauksiet ar Flybus no LIETUVAS uz LATVIJU

Visiem pasažieriem, kuri brauc uz LATVIJU, ir jāaizpilda elektroniskā anketa, to atradīsiet šeit: https://covidpass.lv/

Vairāk informācijas šeit: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/piesardziga-celosana/covidpasslv-iecelotaju-apliecinajuma-anketa
Informācija par ieceļošanu Latvijā arī šeit: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/piesardziga-celosana

!!! Pirms iekāpšanas Flybus mikroautobusā, pasažierim ir jāuzrāda QR-kods (kurš ir saņemts pēc covidpass.lv anketas aizpildīšanas). Ja pasažierim nebūs aizpildīta covidpass.lv anketa Flybus atteiks iekāpšanu un nauda par biļeti netiks atlīdzināta.

Pasažieris pats atbild par pašizolācijas ievērošanu un citiem ar ceļojumu un ierobežojumiem saistītiem noteikumiem.
Flybus nenes atbildību par pasažieriem, kuri nav ievērojušu ar ceļojumu un ierobežojumiem saistītus noteikumiem.
Informācija šaja lapā par ieceļošanas noteikumiem, ierobežojumiem un pašizolācijas noteikumiem ir ņemta no trešo pušu mājas lapas, un Flybus nenes atbildību par to atbilstību aktuālajai informācijai.

Kontaktinformācija par COVID-19 jautājumiem šeit: https://covid19.gov.lv/kontakti

Flybus informatīvais tālrunis: +371 27088719